30.05.2023-ci il tarixində saat 13-00-da AR ETN-nin Mikrobiologiya İnstitutunun nəzdindəki FD 1.07 Dissertasiya Şurasının elmi seminarında Sevda Məhərrəm qızı Muradova 2414.01- "Mikrobiologiya" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Müxtəlif biotoplarda yayılan mikromisetlərin toksiki təsirə malik metabolitləri” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.