Alim və Mütəxəssislər

Elmlər doktorları

Muradov Pənah Zülfiqar oğlu

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı

İsmayılov Nəriman Məmməd oğlu

Qulubəyov Fuad Mamay oğlu

Qasımov Şakir Nəbi oğlu

Nəcəfova Samirə İmamyar qızı

Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı

Hacıyeva Nəzakət Şamil qızı

Fəlsəfə Doktorları

Hüseynov Anar Teyyub oğlu

Atakişiyeva Yamən Yusif qızı

Əliyev İlham Əzizxan oğlu

Talıblı Əjdər Qənbər oğlu

Babayeva Şəhla Adil qızı

Qasımova Günel Əli qızı

Qasımova Aygün Səməd qızı

Babayeva İradə Xalid qızı

Əhmədova İradə Cəmil qızı

Həsənova Vəfa Yaqub qızı

Həsənova Leyla Sədrə qızı

Keyseruxskaya Fatimə Şamil qızı

Bayram Könül Xudadat qızı

Xəlilzadə Vüsalə Cavanşir qızı

Mahmudov Nəsimi Aydın oğlu

Cəlilova Samirə Qədir qızı

Məcnunova Aytən Ərəstun qızı

Quliyev Fuad Məmmədəli oğlu