30.05.2023-cü il tarixində  saat 11-00-da AR ETN-nin Mikrobiologiya İnstitutunun nəzdindəki FD 1.07 Dissertasiya Şurasının elmi seminarında Aytən Xanlar qızı Səfərovanın 2414.01- "Mikrobiologiya" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Azərbaycan torpaqlarından ayrılmış Aspergillus və Penicillium cinsi göbələklərində turş proteazaların aktivliyi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.