Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu


Anadan olduğu yer və tarix Qərbi Azərbaycan, İrəvan mahalı, Zəngibasar bölgəsinin Qaraqışlaq kəndi; 12.01.1932
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi, elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu; Biologiya üzrə elmlər doktoru; Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu: ixtisas şifri, ixtisasın adı, mövzunun adı 2414.01; Mikrobiologiya; “Kuybışev və Mingəçevir su anbarlarının formalaşmasında mikrobların rolunun müqayisəli öyrənilməsi”
Doktorluq  dissertasiyasının mövzusu: ixtisas şifri, ixtisasın adı, mövzunun adı 2414.01; Mikrobiologiya; “Xəzər dənizində mikrobioloji rejim, fitoplanktonun ilkin məhsulu və üzvi maddələrin destruksiyası”
Müxbir üzv seçilməsi: tarix, ixtisasın adı 30.06.2001; Mikrobiologiya
Həqiq üzv seçilməsi: tarix, ixtisasın adı 26.04.2007; Mikrobiologiya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
Xaricdə çıxmış ümumi əsərlərin sayı:
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
295

140

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1 patent
Kadr hazırlığı
Fəlsəfə doktorlarının sayı:

16
Əsas elmi nailiyyətlər Azərbaycanın bütün su mənbələrinin (çay, göl, bulaq, termal-mineral qaynaqlar, su anbarları) ekoloji mikrobiologiyası, sanitar hidrobiologiyası, trofikası, saprobluq dərəcələrinin öyrənilməsi; Xəzər dənizinin fundamental mikrobiologiyası, bioloji məhsuldarlığı, üzvi maddələr balansı, ekoloji monitorinqi; Kür və Araz çaylarının mənbədən mənsəbə kimi 5 dövlətdə mikrobioloji monitorinqi, ekoloji mikrobiologiyası
Elmi əsərlərinin adları 1. Salmanov M.Ə. Xəzər dənizinin bioloji məhsuldarlığında mikroflora və fitoplanktonun rolu. Moskva, “Nauka”, 1987.
2. Salmanov M.Ə.,Mansurov A.E.,Kür çayı hövzəsinin və sututarlarının ekoloji vəziyyəti. Bakı, 1996
3. Salmanov M.Ə. Xəzər dənizinin ekologiyası və bioloji məhsuldarlığı. Bakı, 1999.
4. Salmanov M.Ə. Qızılağac körfəzi – Dövlət Təbiət qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı (dünəni, bu günü və sabahı). Bakı, 2011.
5. Salmanov M.Ə.,Özərən Ə. Türkiyə Cümhuriyyəti sınırları içində Kura ve Araz nehrlerinin ekoloji mikrobiologiyası. İstanbul, 2011.
6. Salmanov M.Ə. Mikroorqanizmlərin iştirakı ilə deqradasiya və transformasiya. Bakı, “Elm”, 2013.
7. Salmanov M.Ə.,İsmayılov N.M.Praktiki aqrobioekologiya. Bakı, 2013.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Mikrobiologiya, Hidrobiologiya
elmi cəmiyyətləri;
2. Azərbaycan Milli Yüksək Texnologiyalar və
Bioetika Komitəsi;
3. “İnsan və Biosfer” (MAB, YUNESKO) Milli      Komitəsi
Pedoqoji fəaliyyəti BDU, APU, ATU (müxtəlif illərdə) LDU (hal-hazırda)
Təltif və mükafatları, digər fəaliyyəti 1. “Şöhrət” ordeni
Azərbaycan Mikrobiologiya Cəmiyyətinin sədri;
Müdafiə Şurası sədri;
AMEA-nın Biologiya “Xəbərlər”i;
“İnsan və Biosfer” jurnalı redaksiya heyəti üzvü; Azərbaycan standartları jurnalının baş redaktoru; Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Elm” fondunun eksperti
Vəzifəsi Direktor
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu Az1073, Bakı, Batamdar şossesi 40
Xidməti telefon
Mobil telefon
Faks
Elektron poçt
+9945024621
+994125974510
+994125024470
msalmanov@mail.ru

 

Faydalı Linklər