Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı


Anadan olduğu yer və tarix Azərbaycan, Tərtər şəhəri; 17.08.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi, elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi; Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru; Dosent
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu: ixtisas şifri, ixtisasın adı, mövzunun adı 2414.01; Mikrobiologiya; Pleurotus ostreatus(Jacq:Fr)Kumm. göbələyində hidrolitik fermentlərin sintezinin fizioloji-biokimyəvi xüsusiyyətləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
Xaricdə çıxmış ümumi əsərlərin sayı:
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
91

38

-
Əsas elmi nailiyyətlər  Azərbaycanın meşə ekosistemlərində məskunlaşan ksilotrof  göbələkləri növ tərkibinə,  ekolo-trofik əlaqələrinə və bioresurs kimi istifadəsinin fizioloji-biokimyəvi əsaslarına  görə kompleks şəkildə tədqiq etmişdir. Azərbaycan təbiətinə xas mikobiota üçün 10 yeni növ müəyyənləşdirmiş və ksilotrof makromisetlərin oduncaqlaşmış substratlarda məskunlaşmaqları ilə əlaqədar qazandıqları əlamətləri müəyyən etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Qəhrəmanova F.X., Məhərrəmova S.İ.// Dənli bitkilərdə mitselial göbələklərin bə mikotoksinlərin yayılma qanunauyğunluqları. // İmmunopatologiya, Allerqologiya, İnfektologiya, 2009, № 2, s.12-13.
2. Qəhrəmanova F.X., Baxışova E.A., Ağayeva E.A. // Trametes cinsinə aid ksilotrof bazidial göbələklərin sintez etdiyi amilazanın bəzi xüsusiyyətləri. // Gürcüstan Mikrobioloqlar cəmiyyətinin «Mikrobiologiya və biotexnologiya» jurnalı, 2010, c.2, s. 19-23.
3.Qəhrəmanova F.X. // Azərbaycanın ksilomikobiotasının növ tərkibi və resurs potensialı(icmal)// AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı:“Elm”, 2011, IX c, №2, s.177-185.
4. Qəhrəmanova F.X., Qarayusifova A.K., Yagubova G.M.//Azərbaycan şəraitində yayılan ksilotrof makromisetlərin nov tərkibi və bəzi xüsusiyyətləri. // MDOY Vestnik jurnalı, “Təbiət elmləri” seriyası, 2011, № 1, s. 25-29. 5. Muradov P.Z., Qəhrəmanova F.X., Hacıyeva N.Ş. Xalq təbabətində istifadə olunan bitkilərdən ayrılan oportunist göbələklərin  hidrolaza aktivliyi.// Tibbi mikoloqiyanın nailiyyətləri (Rusiya), 2013, c. 11, s.352-355.
Pedoqoji fəaliyyəti Sumqayıt Dövlət Universiteti
Təltif və mükafatları AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərman, 12 dekabr 2005-ci il
Vəzifəsi Elmi katib
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu Az1073, Bakı, Batamdar şossesi 40
Xidməti telefon
Mobil telefon
Faks
Elektron poçt
+994125024470
+995503688658
+994125024470
feridegh@mail.ru

 

Faydalı Linklər