Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

Muradov Pənah Zülfiqar oğlu


Anadan olduğu yer və tarix Azərbaycan, Ağcabədi rayonu Şahsevən kəndi; 01.10.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi, elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi; Biologiya üzrə elmlər doktoru; Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu: ixtisas şifri, ixtisasın adı, mövzunun adı 2414.01; Mikrobiologiya; «Bjerkandera Karst. cinsinə aid göbələklərin sellülolitik aktivliyi»
Doktorluq  dissertasiyasının mövzusu: ixtisas şifri, ixtisasın adı, mövzunun adı 2414.01; Mikrobiologiya; “Bitki tullantılarının biokonversiyası prosesində ksilotrrof göbələklərin fermentativ aktivliyinin xüsusiyyətləri”
Müxbir üzv seçilməsi: tarix, ixtisasın adı 26.04.2007; Mikrobiologiya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
Xaricdə çıxmış ümumi əsərlərin sayı:
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
177

87

11
Müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı 4
Kadr hazırlığı
Fəlsəfə doktorlarının sayı:
Elmlər doktorlarının sayı

17
1
Əsas elmi nailiyyətlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində  yayılan göbələklər növ tərkibinə,  rastgəlmə tezliyinə, ekolo-trofik əlaqələrinə, fermentativ aktivliyinə görə kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, Azərbaycan təbiətinə xas olan mikobiota üçün onlarca yeni növ müəyyən etmiş, ksilotrof makromisetlərdə fermentlərin induktiv sintezin spesifikliyini müəyyən etmiş,  ksilotrof makromisetlərin vasitəsilə bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə uyğun səmərəli istifadəsinin elmi və praktiki əsasları işlənib hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Bitki tullantılarının mikrobioloji konversiyasının əsasları. Monoqrafiya. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2003, 114səhifəlik.
2. Lepiotaceous fungi (Agaricaceae) in the Iranian part of Caucasia.// Turkish Journal of Botany, 2012, v.36, is.3, p. 289-294.
3. Antimicrobial (Screening) properties of Various Plant Extracts from Ocimum basilicum L. and Nerium oleander L. Against Fungal Common Rots of Potato Invitro Bioassay.// Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2012, v.2, N7, p. 6810-6815.
4. Analysis of the Phytochemical Contents and Anti-microbial Activity of Ocimum basilicum L.// International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 2012, N 1ç p.141-147
5. Гидролазная активность оппортунистических грибов, выделенных из растений, используемых в народной медицине.//Успехи медицинской микологии (Россия), 2013, т. 11, с.352-355.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK biologiya və aqrar elmlər üzrə ekspert komissiyasının sədr müavini
2. “Moskva DVİ-nun xəbərləri, “Təbiət elmləri” seriyası jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
3. “Mikrobiologiya və biotexnologiya”(Gürcüstan) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
Pedoqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu Az1073, Bakı, Batamdar şossesi 40
Xidməti telefon
Mobil telefon
Faks
Elektron poçt
+994125024389
+994506784323
+994125024470
mpanah@mail.ru

 

Faydalı Linklər