Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

12.01.2018 11:45

 

"AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2017" kitabı nəşr edildi.

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu tərəfindən nəşr olunan və institut əməkdaşlarının illik elmi əsərləri, monoqrafiyaları, xaricdə və ölkənin nüfuzlu elmi jurnallarında dərc olunan yazıları özündə əhatə edən AMEA Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri, 2017, cild 15 № 1 toplusu işıq üzü görüb.

Kitab AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə 2003-cü ildən nəşr edilir.

"AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2017" toplusu Mikrobiologiya İnstitutunun 2017–ci ildəki elmi axtarışlarının məcmusu kimi mikrobiologiya elminin müasir nəaliyyətlərini əks etdirir və gələcəkdə elmi axtarışlarda inkişaf perspektivlərini müəyyən etmək baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Kitab müxtəlif elmi-tədqiqat institutlarında və ali məktəblərdə mikrobiologiya (tədqiqi, tibbi və baytarlıq), mikologiya, eləcə də ümumi biologiya və ekologiya sahələrində aparılan elmi tədqiqat işlərinin materialları əsasında hazırlanmışdır.

Topluda Mikrobiologiya İnstitutunun 2017-ci il üçün elmi nəşrlərinin statistik mənzərəsini aydın şəkildə görmək mümkündür. Həmçinin, əməkdaşların əlifba ardıcıllığı ilə göstəriciləri verilir ki, bu da ümumi göstərici ilə bərabər institutun alimlərinin illik göstəricilərinin mənzərəsini aydin şəkildə müəyyən etməyə imkan verir.

Nəşr 2017–ci il ərzində hər bir əməkdaşın ayrı-ayrılıqda nə qədər səmərəli şəkildə çalışdığını və onların elmi fəaliyyət səviyyəsini müəyyən etməyə kömək edir.

Faydalı Linklər